Natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer

Bij biologische schapenboerderij De Zeekraal vinden wij dier, mens, en milieu zeer belangrijk. Daarom doen we al meer dan 20 jaar mee met het agrarisch natuurbeheer. Dit houdt in dat we de nesten van de weidevogels beschermen. En juist op Terschelling is dit zo ontzettend belangrijk. Waarom? Omdat Terschelling tot de gebieden behoort met de meeste weidevogels in Nederland.

Daarnaast valt ruim een derde van onze weidepercelen onder het kruidenrijke land. Dit zorgt voor toename van het aantal insecten, en dus ook voor meer voedsel voor de weidevogels.

Hoe draagt De Zeekraal bij aan agrarisch natuurbeheer?

Wij beschermen de nesten van de weidevogels door hier rekening mee te houden. Dit doen we door later te maaien of om de nesten heen te maaien. Iemand van de plaatselijke Vogelwacht houdt voor ons in de gaten waar de nesten zitten en of de eieren uitgekomen zijn. Sinds een paar jaar doet Laurens met de Vogelbescherming een project met scholeksterpalen. Op deze palen hebben de scholeksters een veel grotere kans om hun jongen groot te laten worden.

Verder wordt de stalmest op ons eigen land gecomposteerd zodat er een natuurlijke meststof ontstaat die weer over het land wordt uitgereden. Op deze manier proberen wij zo duurzaam en natuurlijk mogelijk met ons grasland om te gaan.

Daarnaast wordt ons gras begraasd of ingekuild als wintervoer voor de schapen. Dit gras is ook de basis voor de bijzondere zuivelproducten die we op De Zeekraal maken! Sinds begin 2014 zijn wij aangesloten bij de Weidevogelboerderijen van de vogelbescherming.

Zie voor meer informatie:

www.weidevogelboerderijen.nl