Natuurbeheer

Agrarisch Natuurbeheer

Al meer dan 20 jaar doen wij mee met het agrarisch natuurbeheer: wij beschermen de nesten van de weidevogels en houden hier rekening mee door later te maaien of om de nesten heen te maaien. Iemand van de plaatselijke Vogelwacht houdt voor ons in de gaten waar de nesten zitten en of de eieren uitgekomen zijn.

Terschelling behoort tot de gebieden met de meeste weidevogels in Nederland. Ruim een derde van onze weidepercelen vallen onder het kruidenrijke land. Dit zorgt voor toename van het aantal insecten, en dus voor meer voedsel voor de weidevogels. De stalmest wordt door een plaatselijk bedrijf op ons eigen land gecomposteerd zodat er een natuurlijke meststof ontstaat die weer over het land wordt uitgereden.
Op deze manier proberen wij zo duurzaam en natuurlijk mogelijk met ons grasland om te gaan. Het gras wordt begraasd of ingekuild als wintervoer voor de schapen en dit gras is de basis voor de bijzondere zuivelproducten die we op De Zeekraal maken! Sinds begin 2014 zijn wij aangesloten bij de Weidevogelboerderijen van de vogelbescherming! Zie voor meer informatie:

 

www.weidevogelboerderijen.nl