Zorgboerderij

Zorgboerderij Terschelling

Onze biologische schapenboerderij De Zeekraal is sinds 2020 ook een zorgboerderij! Dat betekent dat wij dagbesteding aan inwoners van Terschelling kunnen bieden. We willen een fijne, veilige en gezellige plaats bieden waar mensen het naar hun zin hebben, zich veilig voelen, en zichzelf waar mogelijk kunnen ontwikkelen. Dankzij onze kleinschaligheid, respectvolle bejegening, en persoonlijke benadering kunnen wij dit waarborgen. We proberen in te spelen op de specifieke vraag en behoeftes van de inwoners.

Ook zijn we aangesloten bij Federatie Landbouw en Zorg en stichting BEZINN (Boeren En Zorg in Noord Nederland), en bezitten we het Keurmerk Landbouw en Zorg.

landbouw en zorg

Voor wie is onze zorgboerderij Terschelling?

Wie kan bij onze zorgboerderij terecht? Met onze zorgboerderij willen wij van volle betekenis zijn voor bijvoorbeeld mensen met een burn-out, een verstandelijke handicap, een lichamelijke beperking, dementie, of jongeren met een hulpvraag. Hierbij focussen we ons op een gestructureerde en zinvolle invulling van de dag of een dagdeel, waarbij de activiteiten zijn afgestemd op iemands mogelijkheden in plaats van beperkingen. Daarbij bieden we ook de nodige begeleiding en bieden we structuur en regelmaat.

Kortom: onze zorgboerderij Terschelling wil een unieke, warme, en veilige plek zijn voor iedereen die een zinvolle en gestructureerde invulling van de dag of een dagdeel kan gebruiken, met de nodige begeleiding.

Gebruik maken van onze dagopvang

Wil je gebruik maken van onze dagopvang? Neem dan contact op met ons, met het eilandteam, of met de wijkverpleegkundige.